சமீப காலமாக மாலை நேரங்களில் வேலை செய்யும்போது பின்னணியில் தமிழ் நாடகங்களை போட்டுக்கொண்டு இருந்தேன். ஒரு கட்டத்தில் நாடங்கள் தீர்ந்துவிட, வசனங்களுக்கு பஞ்சமில்லாத தமிழ் படங்களை தேடிப்பிடித்த் போட்டுக்கொண்டிருந்தேன். அந்த வகையில் நான் மீண்டும் விசு படங்களை கேட்க ஆரம்பித்தேன். விசு prime time-ல் இருந்தபோது அவர் படங்களை  'அரத பழசான மேடை நாடகங்கள் ','பிற்போக்கான சினிமா யுக்தி ' என்று நானே நிறைய முறை கேலி செய்திருக்கிறேன்.

12th Dec - A day I'll never forget, not just because it is the "Thalaivar" birthday but as the day I got my first ever bulb in proposing to a girl. She was a friend, of my class, same age and happened to be sister of my classmate. During the secondary school we went to the same tuition, shared weekend group study with other friends and she did computers while I opted for Engineering. At that time colleges doesn't supply text books and we have to look our own text books and notes. She used to get possible books from her college library and slowly slowly I started feeling overwhelmed by those gestures. I was getting thoughts that "I feel that this girl will be a perfect partner for my life journey, serving as inspiration for me and I feel I will be blessed if she comes along with me all the life". After this thought had come, the way I spoke to her, addressed her were with respect and serious nature. I was in the final year of my Engineering and I realised that there is a little time as her parents would have started looking for groom for her. So on her birthday - 12th Dec, I tried to propose.. actually fumbled for words and she sensed that.. and I was rejected outrightly in a second. I was hurt initially, had anger towards her and years later when I looked from her perspective, her reaction was normal. Ofcourse we are not in touch since then, but I this incident is there in my "autograph" as first of the series of bulbs :-)